Kreativt läge!

Kreativ Idégenerering kan som process delas in i tre delar:

1. att medvetet försätta sin hjärna i kreativt läge, genom att använda inlärda metoder.

2. att i det kreativa läget generera idéer runt ett valt ämne, inom ramen för vald metod.

3. att löpande dokumentera processen så att uppkomna idéer kan bearbetas, genast eller vid ett senare tillfälle.

Föreläsningar och kurser i Kreativ Idégenerering innehåller inga mystiska kunskaper. De förmedlar bara samlad och väl beprövad kunskap. Främst i form av praktiska övningar inom adekvata problemområden. Inga förkunskaper krävs av deltagarna.

Föreläsningar bör ges en minsta tid av 2 x 45 minuter, för att ge tid även för praktiska tillämpningar. För mer ingående träning inom beställarens problemområden, bör en halv dag avsättas.

Föreläsning med seminarium innehåller utöver föreläsning flera och längre inslag av träning, vanlig längd är en halv till en dag..

Kursers innehåll och längd planeras i samråd med beställaren. Kurser kan även ges i form av upprepade besök över längre tid.

DISTANS via Zoom, Meet eller annan plattform är en naturlig möjlighet. Vi har stor vana av distansmöten av alla slag.

Kreativ Idégenerering - Sven Olof Andersson - krea[snabelA]svenolof.se - 0704 24 10 48